Jedanaesta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2019. godini

Event Properties

Početak događaja 29.07.2019. 12:00h
Kraj događaja 29.07.2019. 22:00h