Javna tribina Odbora za evropske integracije na temu "Crna Gora i EU - Poglavlje 8: Konkurencija"

Lokacija: Plava sala


Odbor za evropske integracije organizovaće javnu tribinu na temu „Crna Gora i EU, Poglavlje 8: Konkurencija“ na kojoj će govoriti zamjenik predsjednika Odbora za evropske integracije Adrijan Vuksanović, Marko Mrdak, zamjenik glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine, Miodrag Vujović, šef radne grupe za poglavlje 8 – Konkurencija, i Biljana Jakić, pregovaračica za poglavlje 8.

Zainteresovana javnost i stručnjaci iz oblasti konkurencije imaće priliku da, shodno dosadašnjoj praksi Odbora, predstave svoja mišljenja i sugestije, prije razmatranja Nacrta pregovaračke pozicije za poglavlje 8 – Konkurencija na sjednici Odbora.

Event Properties

Početak događaja 04.03.2019. 13:00h
Kraj događaja 04.03.2019. 15:00h