Grupa omladinskih radnika iz šest zemalja Zapadnog Balkana i Turske posjetiće Skupštinu Crne Gore

Lokacija: Skupština Crne Gore


Grupa omladinskih radnika iz šest zemalja Zapadnog Balkana i Turske u posjeti Skupštini

Skupštinu Crne Gore posjetiće grupa omladinskih radnika iz šest zemalja Zapadnog Balkana i Turske.

Posjeta je dio trening programa Agencije za lokalnu demokratiju iz Nikšića i organizovana je u okviru projekta Otvoreni parlament koji Skupština Crne Gore realizuje radi neposrednog uvida zainteresovanih građana u način funkcionisanja i rad crnogorskog parlamenta, sa posebnim akcentom na doprinos procesu obrazovanja mladih.

*****

Zainteresovani predstavnici medija mogu pratiti događaj uz stalne odnosno podnošenjem zahtjeva za dnevne akreditacije na mail press@skupstina.me

Event Properties

Početak događaja 27.09.2018. 10:00h
Kraj događaja 27.09.2018. 12:00h