Peta - posebna sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2019. godini

Lokacija: Plenarna sala


Dnevni red

- Premijerski sat

 

YouTube

Event Properties

Početak događaja 24.04.2019. 12:00h
Kraj događaja 24.04.2019. 15:30h