Dvanaesta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2018. godini

Event Properties

Početak događaja 23.07.2018. 11:00h
Kraj događaja 23.07.2018. 17:00h