Druga zajednička sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Mjesto: Plava sala


DNEVNI RED

- Predstavaljanje Istraživanja višestrukih pokazateljaMICS 2018 iz oblasti zdravstva, rada i socijalnog staranja (indikatori koji se odnose na: HIV i seksualno ponašanje, ishranu novorođenčadi i male djece i stavove prema vakcinaciji) i iz oblasti prosvjete, nauke, kulture i sporta (indikatori koji se odnose na: nejednakosti u obrazovanju u ranom djetinjstvu i učešće u organizovanim oblicima učenja, uključenost roditelja i rani razvoj djeteta) koje je sprovela Uprava za statistiku Crne Gore, uz tehničku pomoć UNICEF-a i finansijsku podršku Vlade Crne Gore, UNICEF-a i UNHCR-a.

Istraživanje višestrukih pokazatelja – MICS je međunarodni program istraživanja domaćinstva razvijen od strane UNICEF-a. MICS obezbjeđuje podatke koji se odnose na položaj djece i žena, kao i ključne indikatore koji prate razvoj zemlje prema Milenijumskim ciljevima razvoja, evropskim integracijama i drugim nacionalnim i međunarodnim strategijama. 

Podaci dobijeni iz istraživanja koriste se za procjenu napretka Crne Gore u postizanju Ciljeva održivog razvoja i relevantne nacionalne strategije, kao i napretka zemlje u sprovođenju Konvencije UN-a o pravima djeteta. 

Istraživanje je na globalnom nivou prvi put sprovedeno 1995. godine i od tada se, na svakih pet godina, sprovodi u više od 100 zemalja.

 

 

Event Properties

Početak događaja 13.02.2020. 10:00h
Kraj događaja 13.02.2020. 12:00h