Druga sjednica Radne grupe za izradu predloga izmjena i dopuna Poslovnika Skupštine Crne Gore

Mjesto: Plava sala


Dnevni red

  1. Razmatranje pristiglih predloga i sugestija za izmjene i dopune Poslovnika Skupštine Crne Gore, koje su dostavili klubovi poslanika i stručne službe odbora, shodno zaključcima sa Prve sjednice;
  2. Razmatranje istraživanja koja se odnose na poslovnička pitanja, urađenih od strane Istraživačkog centra.

Event Properties

Početak događaja 08.12.2020. 11:00h
Kraj događaja 08.12.2020. 12:30h