Druga sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2019. godini

Lokacija: Plenarna sala


 Prečišćeni dnevni red

 

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lukama;
 2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu;
 3. Predlog zakona o administrativnim taksama;
 4. Predlog zakona o lokalnim komunalnim taksama;
 5. Predlog zakona o akademskom integritetu;
 6. Predlog zakona o državnim nagradama;
 7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara;
 8. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu;
 9. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti;
 10. Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim izvršiteljima;
 11. Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju;
 12. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli;
 13. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti;
 14. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu;
 15. Predlog zakona o industrijskim emisijama;
 16. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama;
 17. Predlog zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama biljaka, životinja i gljiva i
 18. izbori i imenovanja.

 

Dnevni red

1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lukama;
2. Predlog zakona o administrativnim taksama;
3. Predlog zakona o lokalnim komunalnim taksama;
4. Predlog zakona o akademskom integritetu;
5. Predlog zakona o državnim nagradama;
6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu;
7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu;
8. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazni zatvorom, novčane kazne i mjera bezbjednosti;
9. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli;
10. Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim izvršiteljima;
11. Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju;
12. Predlog zakona o industrijskim emisijama;
13. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama;
14. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara;
15. Predlog zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama biljaka, životinja i gljiva i 
16. Izbori i imenovanja. 

YouTube

Opširnije o sjednici

 

Event Properties

Početak događaja 05.03.2019. 11:00h
Kraj događaja 05.03.2019. 16:00h