Druga sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini

Event Properties

Početak događaja 08.03.2018. 11:00h
Kraj događaja 08.03.2018. 16:00h