Druga sjednica Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

- Usvajanje zapisnika sa Prve sjednice Komisije -

  1. Upoznavanje sa Planom privatizacije za 2018. godinu Vlade Crne Gore;
  2. Predlog plana rada Komisije za 2018. godinu;
  3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 25.04.2018. 10:00h
Kraj događaja 25.04.2018. 11:00h