Druga - posebna sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2018. godini

Lokacija: Plenarna sala Skupštine Crne Gore


Dnevni red

- Premijerski sat i poslanička pitanja

YouTube

Event Properties

Početak događaja 24.10.2018. 12:00h
Kraj događaja 24.10.2018. 16:00h