Dodjela sertifikata polaznicima programa Demokratske radionice „Barbara Pramer“

Lokacija: Vila „Gorica“


Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović uručiće sertifikate polaznicima edukativnog programa Demokratske radionice „Barbara Pramer“ Skupštine Crne Gore.

Sertifikati će biti uručeni polaznicima koji su pohađali radionice u  periodu od 10. oktobra 2017. godine do 8. juna 2018. godine. Radionice je u ovom ciklusu pohađalo 2962 učesnika iz 41 crnogorske škole, iz 16 opština, kao i članovi Udruženja Roma Crne Gore i Odreda izviđača „Stara Varoš“.

Demokratske radionice „Barbara Pramer“ su edukativni program Skupštine Crne Gore, u okviru kojeg djeca osnovnoškolskog uzrasta stiču znanja o parlamentarnoj demokratiji, funkcionisanju parlamenta, donošenju i primjeni zakona i drugim temama iz oblasti građanskog obrazovanja.

Događaj je otvoren za akreditovane medije.            

Event Properties

Početak događaja 19.10.2018. 12:00h
Kraj događaja 19.10.2018. 13:00h