Deveta sjednica Odbora za antikorupciju

Lokacija: Plavi salon


Dnevni red
-usvajanje zapisnika sa osme sjednice Odbora -

1. Izvještaj o sprovedenoj proceduri Komisije za sprovođenje izbora jednog člana Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije po javnom pozivu br.00-63-13/17-26 od 21. decembra 2017. godine

Event Properties

Početak događaja 07.02.2018. 11:00h
Kraj događaja 07.02.2018. 12:00h