Deseta sjednicu Odbora za evropske integracije

Lokacija: Plava sala


D N E V N I  R E D

  • Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice;
  • Usvajanje zabiljške sa 8. sjednice.
  1. Trinaesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period  januar – mart  2017. godine;
  2. Prvi kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2017-2018;
  3. Razno.

Predlog dopune dnevnog reda:

  1. Četrnaesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period april - jun 2017.godine;
  2. Drugi kvartalni Izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2017-2018. godine.


Sjednica je otvorena za javnost.

Sjednica će se održati u zgradi Skupštine Crne Gore, sa početkom u 10.00 časova (Plava sala). 

Event Properties

Početak događaja 14.09.2017. 10:00h
Kraj događaja 14.09.2017. 11:00h