Deseta sjednica Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva

Lokacija: Plava sala


 DNEVNI RED: 

 

  1. Razmatranje informacije o realizovanim aktivnostima radnih odbora i ostvarenom napretku;
  2. Razmatranje nacrta zakona i drugih akata koje su utvrdili radni odbori;
  3. Saradnja sa OEBS/ODIHR-om, Venecijanskom komisijom i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama.
  4. Razno.

 

Event Properties

Početak događaja 04.12.2019. 15:00h
Kraj događaja 04.12.2019. 17:00h