Deseta sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (skraćeni postupak) i
2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 23.03.2017. 11:00h
Kraj događaja 23.03.2017. 12:30h