Deseta - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini

Lokacija: Plenarna sala


DNEVNI RED:

1. PREMIJERSKI SAT 

 

Opširnije o sjednici

YOUTUBE

Event Properties

Početak događaja 27.06.2018. 14:00h
Kraj događaja 27.06.2018. 18:00h