Nastavak Šeste sjednice Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini

Lokacija: Plenarna sala


Osmog dana Šeste sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, poslanici će raspravljati o sljedećim tačkama dnevnog reda:

- Davanje saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava;

- Izbori i imenovanja.

Live streaming

Event Properties

Početak događaja 17.12.2019. 11:00h
Kraj događaja 17.12.2019. 16:00h