Nastavak Sedme - posebne sjednice Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini - treći dan

Lokacija: Plenarna sala


Dnevni red


- Premijerski sat i poslanička pitanja

Drugi dan sjednice, 19.12.2019.

Prvi dan sjednice, 18.12.2019.

Opširnije o sjednici 

Live streaming 

Event Properties

Početak događaja 20.12.2019. 9:00h
Kraj događaja 20.12.2019. 16:00h