Nastavak Druge sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini - peti dan

Event Properties

Početak događaja 30.04.2020. 11:00h
Kraj događaja 30.04.2020. 16:00h