Nastavak Osme sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini - drugi dan

Lokacija: Plenarna sala


Dnevni red

  1. Predlog zakona o radu;
  2. Predlog zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena;
  3. Predlog zakona o zaštiti morske sredine;
  4. Predlog zakona o izmjeni Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga;
  5. Predlog zakona o izmjeni Zakona o crnogorskom državljanstvu;
  6. Izbori i imenovanja.

Live streaming

-  Prvi dan sjednice,  20. decembar. 2019.

Event Properties

Početak događaja 23.12.2019. 11:00h
Kraj događaja 23.12.2019. 18:00h