Četvrta sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

1. Plan rada Odbora za 2017.godinu i
2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 28.03.2017. 9:30h
Kraj događaja 28.03.2017. 11:00h