Četvrta sjednica Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

Lokacija: Crveni salon


DNEVNI RED:

- Usvajanje zapisnika sa Treće sjednice Komisije i Prve zajedničke sjednice Komisije i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet -

  1. Izvještaj o radu Komisije za 2018. godinu;
  2. Upoznavanje sa Odlukom o Planu privatizacije za 2019. godinu Vlade Crne Gore;
  3. Predlog plana rada Komisije za 2019. godinu; i
  4. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 13.03.2019. 10:00h
Kraj događaja 13.03.2019. 12:00h