Cetinjski parlamentarni forum (direktan prenos)

Lokacija: Ministarstvo kulture na Cetinju


Dvadeseti Cetinjski parlamentarni forum u organizaciji Skupštine Crne Gore, biće održan na temu „Izborni zakoni, učesnici i kampanje: da li je birač u centru pažnje?“

Sesije će biti posvećene unapređenju izbornih zakona i saradnji sa međunarodnim organizacijama, kao i uticaju kampanja i finansiranja političkih aktera na izborni integritet.

Na skupu koji okuplja predstavnike parlamenata država regiona i Crne Gore, govoriće i međunarodni zvaničnici iz Venecijanske komisije, PS OEBS-a, kao i eksperti ODIHR-a, uz učešće nevladinih organizacija i prisustvo diplomatskog kora.

Cetinjski parlamentarni forum je otvoren za akreditovane medije.

YouTube

pdfProgram

 

Event Properties

Početak događaja 09.11.2018. 10:00h
Kraj događaja 09.11.2018. 16:30h