Brajović sa šeficom ODIHR-ove misije za posmatranje izbora

Lokacija: Skupština Crne Gore


Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović primiće šeficu ODIHR-ove misije za posmatranje izbora Tanu de Zuluetu.

Početak sastanka je otvoren za akreditovane kamermane i fotoreportere. Nakon susreta medijima će biti poslato saopštenje sa fotografijama i video materijalom.

Event Properties

Početak događaja 16.03.2018. 13:00h
Kraj događaja 16.03.2018. 14:00h