98. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Lokacija: Crveni salon


DNEVNI RED:

 

  1. Amandman (1) na Predlog zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola, koji je podnio poslanik Andrija Popović;
  2. Amandman (1) na Predlog zakona o izboru poslanika i odbornika, koji je podnio poslanik Genci Nimanbegu.

 

Event Properties

Početak događaja 27.12.2019. 18:30h
Kraj događaja 27.12.2019. 20:30h