97. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Lokacija: Bijeli salon


DNEVNI RED:

 

  1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o crnogorskom državljanstvu, koji je podnijela grupa poslanika;
  2. Predlog zakona o izboru poslanika i odbornika, koji je podnijela grupa poslanika;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biračkom spisku, koji je podnijela grupa poslanika;
  4. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, koji je podnijela grupa poslanika; i
  5. Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika Crne Gore, koji je podnijela grupa poslanika.

 

Event Properties

Početak događaja 23.12.2019. 8:30h
Kraj događaja 23.12.2019. 10:30h