96. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Lokacija: Bijeli salon


 

DNEVNI RED:

 

  1. Razmatranje posebnog izvještaja o radu Državnog tužilaštva za period januar – novembar 2019. godine.

Event Properties

Početak događaja 23.12.2019. 13:00h
Kraj događaja 23.12.2019. 14:00h