96. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED:

  1. Predlog zakona o kreditnim institucijama;
  2. Predlog zakona o sanaciji kreditnih institucija;
  3. Predlog zakona o izmjenama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka;
  4. Predlog zakona o zaštiti depozita;
  5. Predlog finansijskog plana sa planom rada Regulatorne agencije za energetiku za 2020. godinu i
  6. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 27.11.2019. 11:00h
Kraj događaja 27.11.2019. 13:00h