95. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED:

 

  1. Predlog zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola, koji je podnijela Vlada Crne Gore;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru, koji je podnijela Vlada Crne Gore.

 

Event Properties

Početak događaja 20.12.2019. 9:00h
Kraj događaja 20.12.2019. 11:00h