95. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Mjesto: Plava sala

 

Dnevni red

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (skraćeni postupak);
  2. Predlog finansijskog plana sa planom rada Agencije za elektronske medije za 2020. godinu;
  3. Predlog finansijskog plana sa planom rada Regulatorne agencije za energetiku za 2020. godinu;
  4. Predlog finansijskog plana sa planom rada Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu;
  5. Predlog finansijskog plana sa planom rada Agencije za nadzor osiguranja za 2020. godinu;
  6. Predlog finansijskog plana sa planom rada Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2020. godinu;
  7. Predlog finansijskog plana sa planom rada Komisije za tržište kapitala za 2020. godinu;
  8. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 25.11.2019. 12:00h
Kraj događaja 25.11.2019. 13:30h