93. i 94. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Mjesto: Plava sala

 

Dnevni red

(93. sjednica)

  1. Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2018. godinu sa Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2018. godinu i Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar 2018 – oktobar 2019. godine;
  2. Tekuća pitanja.

*****

Obavještavamo vas da će se 94. sjednica Odbora održati nakon završetka 93. sjednice, koja počinje u 11:00 časova. Planirano vrijeme početka 94. sjednice je 12:30 časova, sa sljedećim

Dnevnim redom:

  1. Razmatranje amandmana (dva) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, koje su podnijeli poslanici:

    - Ranko Krivokapić i Raško Konjević (dva) (14-1/19-2/5) i

  2. Razmatranje amandmana (tri) na Predlog zakona o računovodstvu u javnom sektoru, koje su podnijeli poslanici:

    - Raško Konjević i Ranko Krivokapić (tri) (06-2/19-1/4).

 

 

Event Properties

Početak događaja 18.11.2019. 11:00h
Kraj događaja 18.11.2019. 14:30h