91. sjednica Zakonodavnog odbora

Mjesto: Crveni salon

 

Dnevni red

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima – dijasporom;
  2. Predlog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda;
  3. Predlog zakona o izmjenama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2019. godinu;
  4. Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu;
  5. Predlog Etičkog kodeksa poslanika.

Event Properties

Početak događaja 19.07.2019. 9:00h
Kraj događaja 19.07.2019. 11:30h