91. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Lokacija: Crveni salon


                                                                               DNEVNI RED:

 

  1. Amandman na Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva, koji su podnijeli poslanici: Draginja Vuksanović Stanković, Raško Konjević, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović

 

Event Properties

Početak događaja 11.11.2019. 19:45h
Kraj događaja 11.11.2019. 20:45h