ODGOĐENA - 89. sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Crveni salon


 

Dnevni red:

 

  1. Predlog zakona o izmjenama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću;
  2. Predlog zakona o izmjenama Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskim savjetnicima;
  4. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992. godine;
  5. Predlog odluke o izmjeni Odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra ,,Kolašin 1600“, Kolašin.

 

Event Properties

Početak događaja 19.06.2019. 10:00h
Kraj događaja 19.06.2019. 12:00h