88. sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Plavi salon


Dnevni red:

 

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini;
  2. Amandmani (4) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini, i to:

  -  3 amandmana koje je podnijela Vlada Crne Gore; i

  -  1 amandman koji je podnio poslanik Andrija Popović.

 

Event Properties

Početak događaja 10.06.2019. 15:00h
Kraj događaja 10.06.2019. 17:00h