88. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED:

 

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica;
  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača;
  1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji su podnijeli poslanici: Raško Konjević, Draginja Vuksanović Stanković, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović;
  1. Predlog nacrta budžeta Državne revizorske institucije za 2020. godinu; 
  1. Predlog nacrta budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2020. godinu i 
  1. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 23.09.2019. 12:00h
Kraj događaja 23.09.2019. 14:00h