86.sjednica Odbora za politicki sistem, pravosudje i upravu

Lokacija: Plavi salon


DNEVNI RED

 

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, koji je podnijela Vlada Crne Gore;
  2. Predlog zakona o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu, koji je podnijela Vlada Crne Gore;
  3. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 24.09.2019. 11:00h
Kraj događaja 24.09.2019. 13:00h