85. sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

  1. Predlog Strategije odbrane Crne Gore;
  2. Predlog zakona o načinu upisa brodova, plutajućih objekata i instalacija za proizvodnju ugljovodonika u upisnike i stvarnim pravima na brodovima i instalacijama za proizvodnju ugljovodonika;
  3. Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 36“;
  4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi;
  5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru;
  6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Event Properties

Početak događaja 15.05.2019. 11:00h
Kraj događaja 15.05.2019. 13:00h