80. sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Plavi salon


 

Dnevni red:

 

  1. Amandmani (5) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu, koje je podnijela Vlada Crne Gore;
  2. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara:

       - amandman  koji je podnio poslanik mr Ervin Ibrahimović;

       - amandman  koji je podnio poslanik Genci Nimanbegu;

  1. Amandman na Predlog zakona o akademskom integritetu, koji su podnijeli poslanici Marta Šćepanović i Boris Mugoša;
  2. Amandmani (5) na Predlog zakona o državnim nagradama:
    - 3 amandmana koje je podnio poslanik Andrija Popović;
    - 2 amandmana koje su podnijeli poslanici dr Dragutin Papović i Momčilo Martinović; i
    - 2 amandmana koje je podnio poslanik Genci Nimanbegu.

 

Event Properties

Početak događaja 06.03.2019. 13:30h
Kraj događaja 06.03.2019. 14:30h