79. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Mjesto: Plava sala

 

Dnevni red

  1. Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2018. godinu;
  2. Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2018. godinu;
  3. Finansijski izvještaji sa Izvještajem o radu Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2018. godinu;
  4. Finansijski izvještaj sa Izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2018. godinu;
  5. Finansijski iskazi i Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2018. godinu i
  6. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 20.06.2019. 10:00h
Kraj događaja 20.06.2019. 11:30h