78. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Mjesto: Crveni salon

 

Dnevni red:

  1. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, koje su podnijeli poslanici: Ranko Krivokapić, mr Raško Konjević i dr Draginja Vuksanović Stanković;
  2. Amandman (1) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koje su podnijeli poslanici: Ranko Krivokapić, mr Raško Konjević i dr Draginja Vuksanović Stanković.

Event Properties

Početak događaja 10.06.2019. 12:45h
Kraj događaja 10.06.2019. 14:00h