76. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red:

   -Zapisnik sa 74. sjednice-

  1. Predlog zakona o uređenju tržišta u ribarstvu i akvakulturi;
  2. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 13.02.2020. 11:00h
Kraj događaja 13.02.2020. 13:00h