76. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Lokacija: Plavi salon


DNEVNI RED:

 

  1. Predlog zaključaka povodom Godišnjeg izvještaja o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2018. godinu;
  2. Predlog zaključaka povodom Izvještaja o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2018. godinu;
  3. Predlog ocjena i stavova sa održanog Konsultativnog saslušanja povodom Peticije „Pravda za Pavla“, dostavljena od grupe građana Crne Gore (sa predlogom da se uvede kazna doživotnog zatvora za počinioce teških krivičnih djela, posebno nad djecom).

 

Event Properties

Početak događaja 05.06.2019. 14:00h
Kraj događaja 05.06.2019. 16:00h