76. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED:

  1. Izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2017. godini (na upoznavanje);
  2. Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2018. godinu (na uvid);
  3. Predlog odluke o izmjeni Odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“, Kolašin;
  4. Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu i izgradnji, koji se odnosi na „Luštica Development“ AD Tivat – projekat Luštica Bay za 2018. godinu;
  5. Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljiša na poluostrvu Luštica, Opština Herceg Novi za period 16. decembar 2017. – 20. decembar 2018. godine;
  6. Izvještaj o izvršenoj kontroli izvedenih radova i nivoa uloženih investicija, u skladu sa investicionim programom projekta „Portonovi“ – Kumbor, Herceg Novi, za period 1. januar 2017. – 31. decembar 2018. godine i
  7. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 29.05.2019. 10:00h
Kraj događaja 29.05.2019. 12:00h