76. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija: Plava sala


 

Dnevni red:

 

  1. Utvrđivanje Predloga odluke o razrješenju zamjenika predsjednika i dva člana Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva;
  2. Utvrđivanje Predloga odluke o razrješenju jedne članice i izboru dva člana Odbora za antikorupciju Skupštine Crne Gore;
  3. Utvrđivanje Predloga odluke o razrješenju i izboru jedne članice Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore;
  4. Utvrđivanje Predloga odluke o razrješenju i izboru jedne članice Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore;
  5. Utvrđivanje Predloga odluke o izboru jedne članice Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore;
  6. Utvrđivanje Predloga odluke o izboru jedne članice Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore; i
  7. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 22.10.2019. 13:00h
Kraj događaja 22.10.2019. 15:00h