75. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Lokacija: Plavi salon


Dnevni red

 

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji, koji je podnijela Vlada Crne Gore;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi; koji je podnijela Grupa poslanika;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koji je podnijela Grupa poslanika.

Event Properties

Početak događaja 16.05.2019. 10:00h
Kraj događaja 16.05.2019. 11:30h