74. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red:

        -Zapisnik sa 70. sjednice-

  1. Razmatranje Predloga zaključaka sa 72. sjednice Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, na kojoj je održano konsultativno saslušanje na temu: „Revitalizacija i zaštita Maslinade i Uvale Valdanos “;
  2. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 27.12.2019. 16:30h
Kraj događaja 27.12.2019. 18:00h