74. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Mjesto: Plava sala


Dnevni red

 

Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju:

 

  • Amandman koji je podnijela Vlada Crne Gore (klasifikacioni broj 09-2/20-3/2, EPA 1035 XXVI, od 24.07.2020. godine);
  • Amandman koji je podnio poslanik Nebojša Medojević (klasifikacioni broj 09-2/20-3/4, EPA 1035 XXVI, od 27.07.2020. godine);
  • Amandman koji je podnio poslanik Slaven Radunović (klasifikacioni broj 09-2/20-3/5, EPA 1035 XXVI, od 27.07.2020. godine);
  • Amandmane (2) koje je podnio poslanik prof. dr Branko Radulović (klasifikacioni broj 09-2/20-3/6, EPA 1035 XXVI, od 27.07.2020. godine);
  • Amandmane (4) koje je podnio poslanik Aleksandar Damjanović (klasifikacioni broj 09-2/20-3/8, EPA 1035 XXVI, od 27.07.2020. godine);
  • Amandman koji je podnio poslanik prof. dr Branko Radulović (klasifikacioni broj 09-2/20-3/9, EPA 1035 XXVI, od 27.07.2020. godine).

 

Event Properties

Početak događaja 29.07.2020. 10:00h
Kraj događaja 29.07.2020. 11:00h