73. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red:

-Zapisnik sa 68. sjednice-

-Zapisnik sa 69. sjednice-

  1. Utvrđivanje amandmana Odbora na Predlog zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena;
  2. Utvrđivanje amandmana Odbora na Predlog zakona o zaštiti morske sredine;
  3. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 20.12.2019. 10:00h
Kraj događaja 20.12.2019. 12:00h